DELTACOLL ® veya DELTA-PROTEKT ® VH 350 fırınlama şartları

Kaplama işleminden sonra, 125 0 C ile 200 0 C malzeme sıcaklığında 15 dakika fırınlanır.

Fırınlama prosesinde çözelti maddelerinin buharlaşmasından sonra, inorganik bir kuru film tabakası meydana gelir.

Kaplama işlemi, tek katlı- veya çok katlı kaplama yöntemi ile gerçekleştirilir.

 

<Başa dön            DELTACOLL ® veya DELTA-PROTEKT ® VH 350 uygulama alanları >

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG