„DELTA ®- TONE 9000“ ve „DELTA-PROTEKT ® KL 100“ de elektrostatik ve geleneksel püskürtme yöntemleri

Santrifüj sepetinde kaplanmak için fazla büyük, daldırma veya savurma yöntemi ile kaplanmaya uygun olmayan parçalar, çoğu zaman püskürtme yöntemiyle kaplanabilirler.

DELTA ®- TONE 9000 ve DELTA-PROTEKT ® KL 100 özel elektrostatik tabancalar ile püskürtmeye uygundur. Elektrostatik, köşelerin daha iyi bir şekilde kaplanmasını ve eşit kalınlıkta tabaka oluşumunu sağlar.

Elektrostatiksiz, ancak yüksek hacimli-düşük basınçlı (HVLP-high volume low pressure) tabancalarla da çok iyi kaplama elde edilebilmektedir.

Püskürtme yöntemi ile 5 ila 6 µm kalınlığında kaplanan parçalar, santrifüj yöntemiyle kaplanan 10 µm'lük bir kaplama kalınlığı kadar paslanmayı önler. Püskürtme yöntemindeki yüksek koruma etkisi, son derece homojen ve eşit tabaka oluşumundan kaynaklanır. Çinko ve alüminyum lameller, sıvı aşamada yüzeye paralel olarak yerleşebilirler. Santrifüjlemede ise lamellerin hizası bozulma eğilimi gösterebilir. Püskürtme yönteminde tek bir kaplama işlemi, talep edilen pas önleme nitelikleri için genellikle yeterli olmaktadır.

Resim 4.2.4. DELTA ®- TONE 9000 ile kısmen kaplanmış ve induktif etkiyle fırınlanmış tekerlek yatağı .Resim Dörken

Örneğin FAG kuruluşundaki (Resim 4.2.4.) tekerlek yatakları gibi, bazı parçalar kısmen kaplanmaktadır. Tamamen yağlama maddesi ile monte edilen tekerlek yatağı, kampana yüzeyinde kısmen DELTA ®- TONE 9000 ile kaplanmakta ve 270°C'de indüktif etkiyle birkaç saniye için fırınlanmaktadır. Yağlama maddesi, kısa süreli ısınmadan az etkilenmekte, kampana yüzeyi ise paslanmaya karşı korunmuş olmaktadır. Böylelikle tekerlekler daha kolay sökülebilmektedir.

<Başa dön             „DELTA ®- TONE 9000“ ve „DELTA-PROTEKT ® KL 100“ ile daldırma
                        santrifüj yöntemi ile büyük miktardaki parçaların kaplanması >

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG