Ağır metaller ve AB-Direktifleri 2000/53/EC ile ilgili hükümler

18 Eylül 2000 tarihinde, eski motorlu araçların hurdalarının alımı ile ilgili konuları düzenleyen 2000/53/EC no'lu AB-Talimatnamesi karara bağlanmıştır. AB Talimatlarının hedefi, hurdaya alınan motorlu araçların yeniden değerlendirilmesidir (recycling). Bu nedenle, yönetmelik, 01 Temmuz 2003 tarihinden sonra trafiğe çıkacak motorlu araçlar ve yedek parçalarda çevre ve insan sağlığına zararlı bileşenlerin kullanımını sınırlamaktadır.

Talimatlarla ilgili son durumda:

•  1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren trafiğe çıkacak motorlu araçların kurşun , cıva veya altı değerli krom içermesi yasaktır.

•  Cr 6 bulunmaması ile ilgili sınır, izin verilen toplam ağırlığı 3,5 Ton'a kadar olan motorlu araçlar için geçerlidir.

•  İstisna bir düzenleme ile, bir otomobili paslanmaktan korumaya yarayan yüzey kaplaması miktarı için 2 gramlık bir Cr 6 oranına şu an için izin verilmektedir.

Cr 6 bileşenleri çok zehirli (toksik), kanserojen ve mutajendir. Hücrelere zarar verici etkisi, söz konusu bileşenlerin yüksek oksidasyon etkisinden kaynaklanmaktadır

Otomotiv sanayiinin, Cr 6 içermeyen sistemlerin ithalatını, 01 Temmuz 2003 tarihinden itibaren gerçekleştirmesi olası görünmediğinden, AB-Komisyonu 23.05.2002 tarihinde, motorlu araçları paslanmaktan korumaya yarayan tüm yüzeylerin Cr 6 içermemesi ile ilgili talimatın 01.07.2007 tarihine ertelenmesini öngören taslağı onaylamıştır. Buna karşılık, mevcut ek madde II uyarınca izin verilen azami 2 gram Cr 6 miktarı kaldırılmıştır.

Avrupa Parlamentosu'nun ve Eski Araçlar Kurulu'nun 2000/53/EG numaralı yönetmeliğinin II. ekinin değiştirilmesi ile ilgili komisyonun bu kararı 27 Haziran 2002 tarihinde ilan edilmiştir.

Motorlu araçlarda altı değerli krom bulunmaktadır; örneğin deri koltuklarda (tabaklama işleminden kaynaklanan) soğutucuda, kaporta ve bağlantı elemanlarının pas önleyici kaplamalarında.

Altı değerli krom, paslanmayı önlemede çok etkin olması nedeniyle bir çok pas koruyucu sistemde kullanıldığından, AB Talimatının karara bağlanması, otomotiv sanayiini dünya çapında baskı altında almıştır. Otomotiv sanayii, yürürlükte olan ve 01 Temmuz 2007'de trafiğe çıkarılacak tüm motorlu araçlar ve planlama aşamasında olan tüm yeni seriler için, pasa karşı korumada Cr 6 kullanımını azaltmak zorundadır. Pasa karşı koruma için Yedek parçalarla ilgili yapılması gereken değişiklik ise daha da problemlidir, çünkü yedek parçalar stoklanmak üzere yıllar öncesinden üretilmektedir ve Temmuz 2007'de, AB Talimatı uygulamaya girdiğinde satışları yasaklanacaktır.

Bir motorlu araçta, altı değerli krom olduğunun kanıtlanması ve hesaplanması zor olduğundan, Alman otomotiv sanayi gelecekte altı değerli kromu kullanmayacaktır.

Cr 6 içermeyen pas önleme sistemlerine geçiş (/değişiklik), her araç tipi için birçok teknik resmin elden geçirilmesini ve üzerinde çalışılmasını gerektirmektedir. Pasa karşı koruma talepleri ile ilgili değişikliğin maliyeti, resim başına 5 ila 7 Euro arasında tahmin edilmektedir.

Tüm yeni motorlu araç serileri 2007 yılından sonra pazarlanacaktır. Dolayısı ile otomotiv sanayi, pas önleme sistemlerindeki değişiklik ile ilgili büyük baskı altında çalışmaktadır.

VDA'nın (Alman Otomotiv Sanayi Birliği) iki deneyinde, mevcut çinko lamel kaplamalar ve galvanik kaplamalar test edilmiştir. Testler sonucunda, otomotiv sanayiinin beklentilerini büyük oranda karşılayan iki çinko lamel kaplama sistemi tespit edilmiştir. Galvanik sistemlere ilişkin testler tatmin edici sonuç vermemiştir. Sistem üzerindeki dağılım o denli yüksektir ki, şu günlerde testler tekrarlanmaktadır.

VDA tarafından çinko lamel kaplamalara yönelik yapılan deneyde Dörken'in yeni sistemi MKS-Sistemleri, DELTA-PROTEKT ® KL 100 ile DELTA-PROTEKT ® VH 301 GZ birinci sırada yer almıştır. Dörken'in tüm Sistemlerinde 20 yıldır olduğu gibi tabii ki hiçbirisi Cr 6 içermemektedir.

Galvanik sistemlerle ilgili deneylerde de Dörken'in ürünleri test edilmiştir.

(Ağır metaller ve AB-Direktifleri 2000/53/EC ile ilgili hükümler kısmı tercüme firması)
 

<Başa dön             „DELTA ®- TONE 9000“ ve „DELTA-PROTEKT ® KL 100“ de daldırma yöntemi >

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG