Çinko lamelli kaplama ve yüksek mukavemetli çeliklerde „hidrojen kırılganlığı „

Motorlu araçların ağırlığının azaltılması, gittikçe daha fazla yüksek mukavemetli çelik kullanımını da beraberinde getirmiştir. Bu çeliklerin çekme mukavemeti Rm = 1000 N/mm²'nin üzerindedir. Örneğin motorlu araçların yan taraflarında bulunan çarpma profilleri veya B-sütunları gibi bazı parçalarda Rm = 1000 N/mm²'lik çekme mukavemetleri aşılmaktadır. Hidrojenli bir ortamda hidrojen, difüzyon vasıtasıyla malzemeye girmektedir. Parçada kritik hidrojen konsantrasyonu aşıldığı taktirde, bu durum, hidrojen kırılganlığına sebebiyet vermektedir, yani, parça yük altında kırılmaktadır.

Bu tür çelikler, hidrojenin meydana geldiği proseslere (süreçlere) tabi tutulmamalıdır. Dolayısıyla galvanik çinko kaplama yapılmamalıdır. Çinko lamel sistemleri ile yapılan kaplamada hidrojen kırılganlığı meydana gelmediğinden, bu pas koruyucu sistemler, yüksek mukavemetli çelikler için kullanılmaktadır.

     

Resim. 2.8.1 Kapı emniyet taşıyıcı saçları Resim. 2.8.2 Abpralltopf Delta Tone 9000

Delta Tone 9000 kaplanıyor ile kaplanıyor

 

<Başa dön             Ağır metaller ve AB-Direktifleri 2000/53/EC ile ilgili hükümler>

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG