Çinko lamelli kaplamanın ılımlı fırınlama sıcaklıkları

Mikro Tabaka-Pas Koruyucu-Sistemler, fırınlanan kaplamalardır. Bunlar yüksek sıcaklıklarda ürünleri birleştirip, iyi bir korozyon önlemi sağlamak için fırınlanırlar.

Yüksek mukavemetli çelikler için düşük bir fırınlama sıcaklığı gerekir. Çünkü yüksek sıcaklıkta ve uzun süre kalmak, çeliğin özelliklerini değiştirir.

Yaklaşık 200°C dolaylarındaki fırınlama sıcaklığı ve bu sıcaklıkta yaklaşık 20 dakikalık bekleme süresi söz konusu sınırların altında bulunmaktadır. Bazı kaplama sistemlerinde fırınlama sıcaklığının 300°C'nin üzerinde bulunması, çeliklerde mukavemetin azalmasına sebebiyet vermektedir.

 

<Başa dön             Çinko lamelli kaplama ve yüksek mukavemetli çeliklerde „hidrojen kırılganlığı „ >

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG