Çinko lamelli kaplamanın kaydırıcılık özellikleri

Kaydırıcılık özellikleri çeşitli amaçlar için gerekmektedir. Sürekli kaydırıcı olmaları nedeniyle, motorlu araçta bulunan birçok emniyet parçası bu şekilde kaplanmaktadır. Bununla ilgili bir örnek, emniyet kemeri kızağıdır. Bir motorlu aracın beklenen ömrü göz önüne alındığında, kaplamalı bir emniyet kemeri kızağı, 30.000 açma kapamaya dayanıklı olmalıdır.

Diğer kaplananlar, sadece montaj sırasında veya belirli durumlarda kaydırıcılık etkisine sahip olmalıdır. Boruların içerisinden geçen emniyet kemeri geciktirme sistemlerinin silindirleri, Delta ®- Seal GZ, yani entegre kayganlaştırıcı madde katkısı ile kaplanmıştır ki, bu da silindirin birinci seferde borunun içerisinde kaymasını sağlar. Belirli bir sıkma momentinde istenen ön gerilim gücüne ulaşılabilmesi için, cıvatalarda özel kayganlaştırıcı maddelere gereksinim vardır.

Emniyet cıvataları için, asgari ön gerilme torku belirlenir. Söz konusu ön gerilim torkuna güvenli ulaşabilmek için sürtünme katsayısının dar bir aralıkta tutulması gerekir.

Sürtünme katsayısı ayarlanması ise, yüzey koruma kaplamasına entegre edilebilen veya ek olarak uygulanabilen, uygun kaydırıcılık ürünleri sayesinde gerçekleşmektedir.

Resim 2.6.1 Emniyet kemeri kızağı

Aşağıda 2.6.2 numaralı resimdende görüleceği gibi çeşitli inorganik Delta Protekt VH son kat kaplamalar ile elde edilebilecek çeşitli toplam sürtünme katsayıları görülmektedir. Dağılımı çok küçük olduğundan cıvataların doğru bir şekilde sıkılması sağlanmaktadır.

Resim 2.6.2. Delta tipi kaplama çeşitleri ile erişilen toplam sürtünme katsayıları

Resim 2.6.3 de görülebildiği gibi, yeni inorganik sistemde sürtünme katsayılarının dağılımı da çok küçüktür. Bu da kaplanmış parçaların son derece güvenli bir şekilde cıvatalanmasını sağlamaktadır

Resim 2.6.3. VDA nın yaptığı deneyler sonucu çeşitli kaplamaların toplam sürtünme katsayıları


Resim Quelle Vortrag Dr. Beyer – DGO-Tagung am 13.12.01 in Stuttgart

 

<Başa dön             Çinko lamelli kaplamanın ılımlı fırınlama sıcaklıkları >

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG