Çinko lamelli kaplamanın mekanik dayanıklılığı

MKS kaplamalı parçalar, çeşitli mekanik tahribata maruz kalırlar. Bunlar, örneğin aşağıdaki proseslerde meydana gelir:

    • Makinelerde yüksekten düşmede
    • Ambalaj değiştirmede
    • Parçaların nakliyede
    • Besleme raylarında ve sevk sistemlerinde (örn. Titresimli sevkedici)
    • Montajda

Bu nedenlerle, kaplamada yaprak yaprak dökülmeler, aşınmalar veya çatlaklar oluşur. Pasa karşı koruma sistemleri, bu hasarlardan olumsuz yönde etkilenir. Dolayısıyla, otomotiv sanayiinin paslanmayı önleme beklentilerini karşılayabilmek için, kaplamanın mekanik dayanıklılığın yeterli olması önemlidir. İlk kat katodik kaplamanın (Basecoat) koruması sayesinde, hasar görmüş olan yerler, paslanmaya karşı korunur.

Renkli son kat kaplamalar döküldüğünde ilk katın gümüşi rengi ortaya çıkar.

Kaplama tesislerinde veya montajda çoğunlukla titreşimli yükleme aparatları kullanılmaktadır. Ancak, titreşimli yükleme aparatlarıyla sevk edilen parçalar birbirine çarptığından hasar görmektedir. Resim 2.5.1 de, 10 dakikalık bir sevk süresi içerisinde, titreşimli yüklemede meydana gelen aşınma gösterilmiştir. Bu test, VDA deneyinin bir parçasıdır.

Çinko lamel sistemlerinin mekanik özellikleri de, kendine özgü sınırlara sahiptir. Taş çarpmasına karşı dayanıklılığı sınırlı olduğundan, araçların altında olan parçalarda uygulama sadece sınırlı olarak mümkündür.


Resim 2.5.1. Sonuçlar VDA-AG nin Cr6 içermeyen çinko lamel kaplamalar için yaptığı toplu testten alınmıştır. Quelle Vortrag Dr. Beyer – DGO-Tagung am 13.12.01 in Stuttgart

<Başa dön            Çinko lamelli kaplamanın kaydırıcılık özellikleri >

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG