Çinko lamelli kaplama ve mikro tabaka katodik korumalı sistemler

M ikroTabaka Pas K oruyucu S istemler“ MKS kavramı, yaklaşık 15 µm'e kadar bir tabaka kalınlığına sahip pas önleme sistemlerini tanımlamaktadır. Bazı uygulamalarda tabaka kalınlığı yaklaşık olarak 20 µm'ye de ulaşmaktadır. Ana kullanım alanları katodik korumanın istendiği yerlerdir. Kaplamanın fonksiyonu ile ilgili taleplerdeki çeşitlilik nedeniyle, MKS sistemleri genelde bir ilk kat kaplama (Basecoat) ve bir son kat kaplamadan (Topcoat) oluşmaktadır.

İlk kat kaplama (Basecoat), katodik korumayı sağlar ve büyük ölçüde sistemin pası önleme özelliklerini belirlemektedir. Bazı uygulamalar için ilk kat kaplama yeterli olduğundan, son kat kaplama işlemi yapılmamaktadır.

Teknik açıdan büyük uygulama alanları bulan, küçük ve seri parçalara uygulanabilen, mikro tabaka alanındaki ilk kat kaplamalar aralarındaki farklar aşağıdaki tabloda verilmektedir.

 

Tablo.2.2.4.1 Mikro tabaka alanındaki ilk kat (Basecoat) kaplama örnekleri

Tanım

Karakteristik

Uygulama

Galvanik kaplamalar

Elektrolitik çözülmüş çinko ve çinko alaşım tabakaları - Zn, ZnFe, ZnNi

Tambur ve askılı

Çinko lamelli kaplamalar

Elektrolitik çözülmemiş olan çinko lamelli kaplamaları

Tambur ve askılı

Daldırma galvaniz

(ince tabaka)

Eriyen kitleden ayrılmış olan çinko- ve çinko alaşım tabakaları

Askılı, kısmen tambur

Yüksek sıcaklıkta Daldırma galvaniz

(ince tabaka)

Eriyen kitleden yüksek sıcaklıkta ayrılmış olan çinko ve çinko alaşım tabakaları

Askılı, kısmen tambur

Kaynak:Dörken

Daldırma galvaniz, bugüne kadar sadece 25 µm üzerinde olan kalınlıklarda kullanılmıştır. Daldırma galvaniz ve yüksek sıcaklıkta daldırma galvaniz ile ilgili yeni gelişmeler, 8 ile 15 µm arasında kaplama kalınlığı sağlayabildiğinden, artık mikro tabakalar olarak sayılmaktadır. Otomotiv sanayiindeki kullanımı, şimdilik birkaç askılık parça ile sınırlıdır. Tamburlu uygulamalar, teknik açıdan henüz yaygın değildir.

Son kat kaplamalar, ilk kat kaplamaların özelliklerini tamamlamaktadır. Son (Topcoat) ve ilk kat (Basecoat) kaplamalar, sistemin kimyasal, sıcaklık veya mekanik dayanıklılığını etkileyebilirler. Farklı uygulamalar için uygun organik ve anorganik son kat kaplamalar mevcuttur.

 

<Başa dön             Çinko lamelli kaplamanın kimyasallara dayanıklılığı >

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG