Çinko lamelli kaplama katodik koruma ve VDA* testi

Motorlu araçların ömrünün uzamasıyla bağlantılı olarak, pası önlemeye yönelik beklentiler de yükselmiştir. Eskiden, galvanik kaplamalarda, alttaki metalin paslanmasında DIN 50021SS Tuzlu su püskürtme testinde ulaşılabilen sınır 240 saat olduğundan, bu süreyi aşmak üzere çinko lamel kaplamalar geliştirilmiştir. Şimdilerde, bir motorlu aracın beklenen ömrüne karşı gelen tuz püskürtme testi süresi 480 ile 720 saat arasında olmaktadır ki, bu sürelere çinko lamel sistemiyle veya galvanik çinko alaşımlı kaplamalarla ulaşılabilmektedir.

Kaplamanın metale kadar zedelenmesi halinde, metalde paslanmanın önlenebilmesi için, katodik koruma yeterli olmalıdır. Katodik korumanın kontrol edilebilmesi için cıvatanın yüzeyi metale kadar çizilir ve sisteme yoğunlaşmış tuzlusu testi uygulanır.

Resim 2.2.2.1'den de görülebileceği gibi, Cr 6 içerikli B1 Sistemi kadar, B8 sistemide (DELTA-PROTEKT ® KL 100 + DELTA-PROTEKT ® VH 301 GZ) krom(VI) içermeyen sistem olarak çok iyi bir katodik koruma sağlamaktadır.


DIN 50021SS tuzlu su püskürtme testi, kaplama işleminin yapıldığı aşamada, kalite kontrol için kullanılan bir testtir. Otomotiv sanayii, aracın gerçek durumunu daha iyi simüle edilebilen, çeşitli iklim değişikliği testleri geliştirmiştir.

<Başa dön             Çinko lamelli kaplamanın katodik koruması ve diğer paslandırma testleri>

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG