Çinko lamelli kaplamanın ince tabaka kalınlığı ve mastara uygunluk

Mikro Tabaka-Pas Koruyucu –Sistemler, çoğu zaman cıvata, somun ve perçin gibi bağlantı elemanları için kullanılmaktadır. Söz konusu bağlantı elemanlarının, monte edilebilmeleri için, tolerans sınırlarına (cıvatalar için 6h, somunlar için 6H) uyulmalıdır.

Resim 2.1.1'de metrik dişli parçalarda 6e ve 6g toleransları için kaplama kalınlığına kalan ölçüler gösterilmiştir.

2.1.1 Tolerans sınırları ve metrik dişli parçalarda olabilecek kaplama kalınlıkları

Resim 2.1.1'den de görülebileceği gibi, 6g toleransında kaplama kalınlığı çok ince olabilmektedir. Paslanmayı önleyebilmesi açısından bu tip kaplamaların yeterli kaplama kalınlığına sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle diş toleransının 6e olarak değiştirmekte büyük yarar vardır.

Kaplama kalınlığı toleransın dışına çıktığında , diş mastarına geçmesi son derece zor olacak, dişler kullanma yerinde monte edilemez duruma gelecektir.


<Başa dön             Çinko lamelli kaplamanın katodik koruma mekanizması>

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG