Çinko lamelli kaplama nedir?

Elektrolitik uygulama yapılmayan, kaydırma maddeli olan veya olmayan, takribi % 80'i çinko, az miktarda alüminyum lamellerinden ve katkı malzemelerinden meydana gelen bir kaplamadır. Bağlantı elemanlarının veya metal parçaların üzerinde kürleme sıcaklığına getirilen lameller metallik bir bağ oluşturur. Elektrik geçirgen inorganik olan kaplama, aynı zamanda katodik bir korumaya sahiptir. Kromsuz veya kromlu olabilir.

Aşağıda resim 1.1.1de görüldüğü gibi paralel istifli lameller üst üste dururlar

Resim 1.1.1 DELTA®-TONE 9000 –

Tabaka kalınlığı 10 µm – 1400-kat büyütülmüş

<Başa dön              Çinko lamelli kaplamanın özellikleri >

Kaynakça: Dörken MKS-Systeme GmbH & Co.KG